Мерикански облак

Технологијата Merican Cloud IoT може да обезбеди низа облак услуги како што се управување со опрема, барање информации, управување со операции и маркетинг за продавници.

Интернет на нештата

Интернет на нештата

Преку Merican IoT Control and Management System, можете далечински да го контролирате прекинувачот, времето на сервисирање, Bluetooth аудио и другите контроли и поставки на Photon Health Cabin, Photon Beauty Cabin и други уреди.

Интелигентно откривање на кожа

Преку Мерикан системот за контрола и управување со IoT, интелигентното откривање на кожата со вештачка интелигенција може да се реализира за лесно и прецизно откривање на квалитетот на кожата и проблемите со кожата и предлагање соодветни решенија.

Интелигентно откривање на кожата
Управување со продавница

Управување со продавница

Преку Мерикан Системот за контрола и управување со IoT, можете далечински да го контролирате и комплетирате плаќањето на продавниците и состаноци со клиенти со движење на прстите.

Нова малопродажба

Преку системот за контрола и управување со Merican IoT, ние сме посветени на создавање нова платформа за малопродажба на едно место за Merican Choice.

Нова малопродажба