Почести на претпријатието

Кинеското здружение за медицина за рехабилитација е национална академска организација основана во 1983 година со одобрение на Министерството за здравство и регистрирана во Министерството за цивилни работи.Тој се приклучи на Кинеското здружение за наука и технологија во 1987 година, на Меѓународното здружение за медицина за рехабилитација во истата година и на Меѓународното друштво за физикална медицина и медицина за рехабилитација во 2001 година. Институтот се наоѓа во болницата за пријателство Кина-Јапонија во Пекинг.

Коорганизатор на првиот HMCC Postpartum Health Festival and Industry Expo

Ко-спонзор на првиот HMCC Постпартално здравствен фестивал и индустриска изложба

Годишна награда за технолошки иновации во Junze Cup 2020 година

Член на работната група за меѓународна соработка и развој на индустријата на Кинеската асоцијација за рехабилитациска медицина

Квалитетна услуга Интегритет AAA Enterprise

Доверлив производ